From Here To Eternity

سلام به همه ...
واه که امرو يه خروار چيزجدارم واسه نوشتن...
پ فعلا اول ا همه برم يه آهنگ توپ بيارم بذارم بعد شرو کنم...
خوب-خوب حالا شرو کنم ديگه...
اول از همه واسه اوونايی که منو نميشناسن تصميم گرفتم يه بيوگرافی ارائه بدم...
من « ديويد کرافت » هستم خودم خسته نمی کنم ۱ ساعت قصه زندگی براتون بنويسم قبلا ديگران اينکارو برام کردن ....
در ۳ مرحله خودم معرفی ميکنم ...
۱- «‌ شديدا کلی »‌ :‌ -اين قسمت توسط «‌ ديويد گيلمور » برای من کامل شده- " He's just the same as all the rest // He's not the worst, he's not the best " ...
۲ - «‌ نيمه کلي » :‌ -اينکار رو « راجر واترز »‌برام انجام داده- آهنگ " Final Cut " از آلبوم ای به همين نام از " PinkFloyd " به سال ۱۹۹۸۳.م
۳ - «‌ جامع » : - اينبار هم مديون «‌راجر واترز »-ام- -آلبوم " The Wall " از " PinkFloyd " به سال ۱۹۷۹.م ( تمام آهنگ های اين آلبوم از اول تا آخر (( هيچی جا نيوفته ))‌ )‌ بجز آهنگ " Another Brick In The Wall ( Part I ) " .....
خوب اين بيوگرافی من ....
حالا بايد بريم سراغ ترجمه شعر ديروز ... و بعد بحثی کوتاه در بارش ... و در آخر هم مثل هميشه يک عکس.... پس شروع کنيم و بترتيب بريم جلو.

«‌ از اينجا تا ابديت »‌

او عاشق ماشين روغن گرفته او شد
خم شد و هندل آن را پاک کرد
او قبل از اين هرگز آن جانور را نديده بود
اما آنجا را ترک کرد در حاليکه بيشتر بيشتر بيشتر ميخواست

اما هنگاميکه داشت در جاده قدم ميزد
صدايی شنيد که قلبش را منفجر کرد
در گوشش ندا داد که بر ترک سوار شو
«‌ به سواری خواهمت برد از اينجا تا ابديت ‌»

دوزخ جای بدی نيست
دوزخ از اينجاست تا ابديت

او بايد کسی را در رويا های ديوانه وارش داشته باشد
او هرگز روی چيزی به اين پستی ننشسته بود
اين باعث ميشد حس کند بر آسمان هفتم است
او حتی فکر ميکرد صدای آه موتور را شنيده

اما مانند هر رويايی که پايان ميپذيرد
آنها در پيچ اهريمن به زمين خوردند
حيوان و شارلوت
هر دو از يک دست بودند
انها هميشه از همان جاده ميرفتند
از اينجا تا ابديت

خوب اينم از معني شعر ... و اما حالا بريم و در باره آهنگ بحثی کوتاه داشته باشيم ...
اين آهنگ مانند همه آهنگای آيرون ميدن با ریتمی کند شروع نمیشه که بعد با ریتمی سریع ادامه پیدا کند...
بلکه بدلیل هویت تلخ مسائل بیان شده در آهنگ که به پسیهای موجود در جامعه غرب و اصولا کل جامعه بشری...
اشاره میکند از همان ابتدا با ریتم و کلا تنظیمی که حس خشونت و ناراحتی را به شونده القاء میکند آغاز میشود و ادامه مي يابد تا شنونده را در متن احساس شاعر و گروه قرار بدهد.
و تمام بندهای شعر بدون هیچ فاصله و تکراری توسط « آژير حمله ّهوايي » " Bruce Dickison " ( این لقب رو دیگران بهش دادن دلیلش باشه برای بعد ) خوانده ميشود و فقط در سراسر آهنگ اي دو عبارت تکرار ميشوند ... " Hell ain’t a bad place
Hell is from here to eternity "
که مشه در اون آرایه ایهام رو به خوبی ديد ... ( یکی معنی ظاهریش - ديگری با توجه به کل شعر )
و در آخر هم آهنگ طوری خاتمه ميابد که مخاطب با همان حال هوا و با احساس تنفر از کارهايی پليد که مرتبا رخ می دهند از جلوی رسانه بلند شود....

خوب اينهم بحسی مختصر پيرامون اين آهنگ از Iron Maden امیدوارم در درک بهتر متن شعر موثر بوده باشد.....
و اما عکس امروز ....... برم search کنم ببينم چی يافت ميکنم ....
عکسی هست از ۳ عضو IM ) Dave Murray , Steve Harris , Adrian Smith ( در استوديدو در فعاليت های جيديدشون ...

  
نویسنده : David Croft ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸۱