Two Minutes To Midnight

خوب دوباره سلام بر همه....
امرو يه مختصری گريز ميزنم يه سفارش به نويد ميکنم بعد ميرم سر بقيه کارا ...
نويد جان تو اون يادداشت « من روشنفکرم ... » به سبک زندگی کردن يکی ديگه اضافه کن ....
¤ مصرف چيپس " Pringles " با طعم ادويه " Curry " يا طعم " Texas "

خوب ديگه چرت-و-رت گفتنم ديگه حدی داره...
و اما ليست کارا ...
۱) ادامه بيوگرافی « آيرون ميدن »...
۲) ترجمه شعر ديروز
۳) بحث پيرامون آهنگ
۴) عس امروز

۱)خوب اين قسمت ميشه گفت که خيلی کوتاه خواهد شد....
از کنسرتی که در قسمت قبل ذکر کردم تا هنگاميکه برنامه کنسرت بعد چيده شد تنها اتفاقی که افتاد اين بود که « استيو و دنيس » تذکری به باب ( ساير ) دادند مبنی بر اينکه .... :‌«‌ سعی نکن برای مقابله با ديو ( ماری ) فقط به فکر جلب شنوندگان به خود باشي. آيرون ميدن جای خود نماييی شخصی نيست . ما يک گروه هستيم و خوبی يا بدی کار متعلق به همه ماست ... »
اين تذکر در اواخر نوامبر همان سال ( حدود۱۰ روز بعد ) تاثير خود را گذاشت و باب بهترين بخت خود را برای پيشرفت در آيرون ميدن از دست داد ...
تا کنسرت بعدی حتی آنقدر وقت باقی نبود تا ياری جديد برای تکميل گروه وارد آن شود ....
پس کنسرت بعد با اين ترکيب اجراء شد....

آيرون ميدن - دسامبر ۱۹۷۶م.
¤ استيو هريس : گيتار باس
¤ ران متيوز : سازهای ضربی
¤ دنيس ويلکاک : خواننده
¤ ديو ماری : ريتم و ليد گيتار

۲) « ۲ دقيقه به نيمه شب »

کشتن برای جمع آوری ( مال ) ٫ شليک برای ناقص کردن اعضا
ولی ما نيازی به دليل نداريم
« غازطلايي » آزاد ميچرخد
و هيچوقت بيموقع نيست
هنوز مقداری غرور سياه درون-
- اين بمب خون آلود ميسوزد
و اينهم اسلحه من برای يه بشکه تفريح
به عشق مرگ زندگي

از تبار آدمکش يا از تيره ( بذر ) « شيطان »
جذابيت ٫ بخت ٫ درد
دوباره به جگ برو ٫ خون لکه آزاديست
ولی ديگر برای روح من دعا نکن

۲ دقيقه به نيمه شب
دستانی که تهديد به نابودی ميکنند
۲ دقيقه به نيمه شب
بای کشتن زاده نشدگان در رحم

مرد کور فرياد ميزند
بگذاريد حيوانها بيرون روند
ما بی ايمان را مشخص خواهيم کرد
« ناپالم* » بر اجساد انسان ضجه ميزند
در شلوغ ترين زمان عيد «بلسن»....
بعوان دليلی برای قتل عام
گوشتشان را ببر و عصارشان را بمک
آرواره های ماشينهای جنگيمان را روغنکاری ميکنيم
و با کودکانمان آنها را تغذيه ميکنيم

کيفها و لباسهای کوچک کودکان
تکه تکه شده
و مغزهای ژله ای آنها باقی مانده است
تا به تو اشاره کنند
در حاليکه ديوانگان با واژه ها بازی ميکنند
و مارا وادار ميکنند به سازشان رقصيم
با آهنگ مليونها نفر گرسنه در حال مرگ
تا اسلحه ای بهتر بسازيم

نيمه شب ..... همه شب

------------------------------------------------------------------------------------------------------
*‌ « ناپالم » : نام نوعی بمب آتشزا است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
خوب اينهم از معنی شعر ديروز ...

۳) والا ۸۰۰ بار شستم آهنگ رو گوش دادم تا آماده بشم واسه نوشتن اين قسمت و امروز اصلا نميتونم جمله های خوبی برای بيان کردن يدا کنم و اصولا ٫اصلا مطلب خوب شکل نميگيره تو ذهنم و منسجم نميشه که بشه نوشتش ....
پس با معذرت خواهی از همه عزيزان فعلا نمينويسم که سر هم بندی و از سر باز کنی نباشه ....

۴) و اما عکس امروز ....
عکس سينگل همين آهنگ رو ميذارم که کاملا مربوط باشه ...


همگی خوش باشيد - تا بعد   
نویسنده : David Croft ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱