ادامه يادداشت " Sea Of Madness "

ه ديروز تا کجا گفتم ... و اما ادامش.......

۳) حالا بريم سراغ آهنگ ...
آهنگ در ابتدا با يه اينترو نه بلند نه کوتاه شروع ميشه ...
يه نکته در همينجا به ذهن ميرسه که بد نيست بهش اشاره کنم ... در سراسر آهنگ سرعت و خشونتی درموسيقی جريان داره که به زيبايی تصويری رو که قرار در آهنگ نشون داده بشه را برای مخاطب مجسم ميکنه ...
در ادامه آهنگ باز مثل هميشه « بروس ديکنسان » با قدرت تمام همه بند های شعر رو ی ميکنه و فقط در قسمتهايی که گروه همخوان اون رو همراهی ميکنن هم در خواندن و هم در موسيقي نرمشی ايجاد ميشه که « پرواز بر بالهای افراشته در آن بالاها » را به تصوير ميکشد ...
که اين خود ماديست برای دوری از « دريای ديوانگی » ....
نکته قابل توجه ديگر در اين آهنگ سبک اجرای «‌بروس» هست .....
در اينجا شعر خوانده نميشود بلکه با حالتی ميان « جيغ ٫فرياد ٫دکلمه » اجرا ميشود ٫ميشه گفت ترکيبی از اين ۳ - يعنی دکلمه کردن شعر با رتيم در حال فرياد زدن - که اگه توجه کنيم در برخورد با متن آهنگ بسيار زيبا مينمايد ......
در یکی از بندهای پايانی در جايي که دريای ديوانگي و مشخصات آن تصوير ميشود صدای « بروس‌ » حالتی از اندوه را بخود ميگيرد و موسيقي نيز اندوهگين تر و نرم تر ادامه ميابد باز بندی که همراه با گروه همخوان است با همان شور و زيبايی تصوير ميشود و ...
در آخر آهنگ هم -سولو-يی قدرتمند و تکه تکه از ديو ماری قرار دارد که نماينگر ذهن بهم پاشيده انسان در همچون شرايطيست و با عبارتی که مرتبا تکرار ميشود همراهی ميشود .... عبارت : «‌ The Madness » که فکر کنم ارتباط ايندو به وضوح آشکار باشد .....

اين قسمت هم تمام شد و حالا ....

۴) عکس امروز که بايد ببينم چی ميتونم پيدا کنم .......
والا عکسی بهتر و مربوط تر از عکس جلد همين آلبوم پيدا نکردم !!!!!

همگی خوش باشيد...... تا بعد ...   
نویسنده : David Croft ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱